เล็งให้เทศกิจจับปรับรถจอดเกะกะ

กทม.พร้อมรับโอนงานจราจร จากตำรวจ เล็งให้เทศกิจจับปรับรถจอดเกะกะ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (กทม.)  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับโอนภารกิจด้านงานจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)  ว่า  ในการรับโอนภารกิจด้านการจราจรทั้งหมดจำเป็นต้องใช้เวลาในการโอน 5 ปีกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ 

แต่เบื้องต้นกทม.จะรับโอนในส่วนที่สามารถรับโอนได้ก่อนซึ่งยังไม่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายอัตรากำลังคือ ภารกิจงานขีดสี ตีเส้นจราจรการดูแลพื้นที่ห้ามจอดรถและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนจอดรถในที่ห้ามจอด  เป็นต้น   ส่วนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรนั้น กทม.จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการให้อำนาจเจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถบังคับใช้กฎหมายจับและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดได้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ   ทั้งนี้คณะทำงานที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวจะนำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายในเดือนมี.ค.นี้  หากมีความชัดเจนในส่วนของ กทม.ก็จะปรับแก้กฎหมายซึ่งทำได้ไม่ยากจึงไม่น่าจะมีปัญหา  อย่างไรก็ตามระหว่างนี้กทม.จะจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เทศกิจเกี่ยวกับงานจราจรโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาเป็นวิทยากรเพื่อเตรียมพร้อมกับการดูงานจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ   ทั้งนี้หากมีการโอนย้ายภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่กรุงเพทฯเพื่อให้องค์กรท้องถิ่นบริหารจัดการเมืองเองได้ดีขึ้นทั้งงานด้านจราจรและการบริการด้านระบบขนส่งสาธารณะอย่างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯหรือขสมก.มาอยู่ภายใต้สังกัดกทม.นั้น  ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าจะรวมกันได้เหมือนการบริหารเมืองใหญ่ๆในต่างประเทศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews